Vyhláška č. 157/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

(v znení č. 171/2019 Z. z.)

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 01.07.2019