Vyhláška č. 156/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 18.04.2016 do31.12.2018
Zrušený 343/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 345/2018 Z. z. vložil do zákona č. 343/2015 Z. z. nový § 190, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 156/2016 Z. z.

OBSAH