Vyhláška č. 152/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 18.04.2016