Oznámenie č. 147/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o službách vzájomného štátneho overovania kvality

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 08.04.2016
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 8. decembra 2015 v súlade s článkom IX ods. A.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.04.2016 Aktuálne znenie