Oznámenie č. 143/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. marca 2016 č. 39346/2016-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Platnosť od 07.04.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2016