Oznámenie č. 140/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. marca 2016 č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu

Platnosť od 31.03.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.