Vyhláška č. 14/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016