Oznámenie č. 139/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu.

Platnosť od 31.03.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.