Vyhláška č. 136/2016 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií

Platnosť od 31.03.2016
Účinnosť od 01.04.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2016 Aktuálne znenie