Oznámenie č. 133/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

Platnosť od 31.03.2016
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 8. februára 2016 v súlade s článkom 12 ods. 1.