Oznámenie č. 130/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

Platnosť od 29.03.2016
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 18. januára 2016 v súlade s článkom 14 ods. 1.