Oznámenie č. 121/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Platnosť od 10.03.2016