Úplné znenie č. 118/2016 Z. z.Úplné znenie zákona o Národnej banke Slovenska

Platnosť od 10.03.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1993, okrem ustanovení § 15 až 17 a § 28 písm. a), ktoré nadobudnú účinnosť súčasne s prechodom česko-slovenskej meny na slovenskú menu (8.februára 1993).