Vyhláška č. 116/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

(v znení č. 189/2018 Z. z.)

Platnosť od 04.03.2016
Účinnosť od 01.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2018 189/2018 Z. z. Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2016 - 30.06.2018