Oznámenie č. 111/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. februára 2016 č. 13/2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2016

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť do 28.02.2017
Zrušený 31/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2016.