Vyhláška č. 109/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2016 Aktuálne znenie