Redakčné oznámenie č. r1/c87/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z.

Čiastka 87/2015
Platnosť od 14.11.2015