Oznámenie č. 98/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 31/2015
Platnosť od 19.05.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. mája 2015.