Oznámenie č. 86/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

Čiastka 28/2015
Platnosť od 24.04.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2015.