Oznámenie č. 60/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike

Čiastka 18/2015
Platnosť od 28.03.2015
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 28. marca 2015 v súlade s článkom 14