Opatrenie č. 435/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2016
Zrušený 389/2016 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 - 31.12.2016