Nariadenie vlády č. 431/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Zrušený 365/2016 Z. z.