Vyhláška č. 413/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 31.12.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2015 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.12.2015