Zákon č. 411/2015 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016

Čiastka 111/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016