Zákon č. 402/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 110/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 314/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2016 - 28.02.2019