Zákon č. 400/2015 Z. z.Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 109/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.03.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 ­okrem čl. I § 2 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 217/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2017 - 28.02.2019 310/2016 Z. z.
01.04.2016 - 31.12.2016 Delená účinnosť
01.01.2016 - 31.03.2016