Vyhláška č. 384/2015 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

(v znení č. 286/2019 Z. z.)

Čiastka 106/2015
Platnosť od 16.12.2015
Účinnosť od 01.10.2019 do31.12.2020
Zrušený 449/2020 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2019 - 31.12.2020 286/2019 Z. z.
01.01.2016 - 30.09.2019

Pôvodný predpis

16.12.2015