Rozhodnutie č. 363/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 99/2015
Platnosť od 09.12.2015

OBSAH

Pôvodný predpis

09.12.2015