Zákon č. 346/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.

Čiastka 96/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH