Vyhláška č. 324/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Kancelárskom poriadku pre notárov

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Účinnosť od 01.12.2015