Vyhláška č. 308/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami

(v znení č. 323/2019 Z. z.)

Čiastka 87/2015
Platnosť od 14.11.2015
Účinnosť od 01.11.2019