Rozhodnutie č. 307/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 86/2015
Platnosť od 12.11.2015

Pôvodný predpis

12.11.2015