Vyhláška č. 295/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.03.2018
Zrušený 87/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 - 31.03.2018