Rozhodnutie č. 291/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 83/2015
Platnosť od 03.11.2015

OBSAH

291

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 30. októbra 2015

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí


1. v y h l a s u j e m

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r č u j e m

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 9. apríla 2016,

b) podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/2015 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. apríla 2016

ObecVolí saOkresKraj
VisolajestarostaPúchovTrenčiansky kraj
Kostolná VesposlanciPrievidza
Veľká Čausaposlanec
ArdanovceposlanecTopoľčanyNitriansky kraj
Zlaté MoravceprimátorZlaté Moravce
Rimavské ZalužanyposlanecRimavská SobotaBanskobystrický kraj
OndavkastarostaposlanciBardejovPrešovský kraj
Veľká FrankovástarostaKežmarok
JalováposlanecSnina
Parihuzovceposlanec
LadomirovástarostaSvidník

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/2015 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. apríla 2016

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce
ku dňu vyhlásenia volieb
obec15. 1. 2016
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
4. 2. 2016
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti14. 2. 2016
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany14. 2. 2016
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
19. 2. 2016
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
24. 2. 2016
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce29. 2. 2016
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
5. 3. 2016
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
10. 3. 2016
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec15. 3. 2016
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany20. 3. 2016
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti23. 3. 2016
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
25. 3. 2016
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti7. 4. 2016
26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
9. 4. 2016