Rozhodnutie č. 291/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 83/2015
Platnosť od 03.11.2015

OBSAH