Oznámenie č. 289/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 82/2015
Platnosť od 03.11.2015
Účinnosť do 31.12.2018
Zrušený 338/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.