Opatrenie č. 264/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Čiastka 75/2015
Platnosť od 20.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2018
Zrušený 280/2018 Z. z.