Oznámenie č. 256/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

Čiastka 73/2015
Platnosť od 17.10.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.