Vyhláška č. 248/2015 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku

Čiastka 72/2015
Platnosť od 15.10.2015
Účinnosť od 15.10.2015 do17.10.2016
Zrušený 272/2016 Z. z.

OBSAH