Zákon č. 242/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015 do31.03.2020
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2015 - 31.03.2020

Pôvodný predpis

14.10.2015