Oznámenie č. 232/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni

Čiastka 68/2015
Platnosť od 30.09.2015
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. októbra 2015 v súlade s článkom 33 ods. 1.

Pôvodný predpis

30.09.2015