Nariadenie vlády č. 221/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny

Čiastka 66/2015
Platnosť od 18.09.2015
Účinnosť od 01.10.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2015 Aktuálne znenie