Nariadenie vlády č. 219/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky

Čiastka 65/2015
Platnosť od 11.09.2015
Účinnosť od 15.09.2015 do30.06.2018
Zrušený 195/2018 Z. z.