Oznámenie č. 20/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky

Čiastka 6/2015
Platnosť od 12.02.2015
Redakčná poznámka

Protokol sa predbežne vykonáva od 1. januára 1991 v súlade s článkom III.