Oznámenie č. 197/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

Čiastka 59/2015
Platnosť od 14.08.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.