Oznámenie č. 184/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti dňa 12. septembra 2002

Čiastka 56/2015
Platnosť od 31.07.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2015 v súlade s článkom 2 ods. 1.