Vyhláška č. 17/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 24.06.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.2015 Aktuálne znenie