Nariadenie vlády č. 166/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 15.08.2015 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH