Nariadenie vlády č. 165/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015

OBSAH