Vyhláška č. 15/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 15.02.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2015 Aktuálne znenie